Tarief en vergoeding

Sinds 1 januari 2014 is de Basis GGZ opgericht bestaande uit 3 verschillende modules: een korte module van 5 gesprekken, een middellange module van 8 gesprekken en een intensieve module van 12 gesprekken. Uw behandelaar maakt op basis van criteria van de zorgverzekeraar een inschatting welke module bij uw problematiek aansluit en volgt daarbij de regel “zo licht als mogelijk en zo intensief als noodzakelijk”.

U komt in aanmerking voor een van deze modules in de Basis GGZ wanneer uw huisarts een (vermoeden van een) psychologische (of psychiatrische) stoornis heeft vastgesteld die onder de vergoedingsregeling van de zorgverzekeraar valt. Angsten en depressies vallen bijvoorbeeld onder de psychologische stoornissen die door uw zorgverzekeraar worden vergoed.

Alle modules worden volledig vergoed door uw verzekeraar en uw behandelaar zal de kosten van de behandeling rechtstreeks bij uw verzekeraar declareren. Er wordt niet per sessie maar per module gedeclareerd. Aan de behandeling is het eigen risico verbonden. In 2018 is het eigen risico door de overheid standaard op 385 euro gesteld.

Tariefbeschikking NZA Generalistische basis GGZ: Klik hier

De behandelaren van KSK-psychologenpraktijk hebben contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. Er zijn voor 2018 geen contracten afgesloten met de labels van VGZ en Caresq.

Indien er geen psychologische/psychiatrische stoornis kan worden vastgesteld die onder de vergoedingsregeling valt en u wilt toch gesprekken aangaan dan hanteren we een tarief van 101 euro per sessie. Er is dan sprake van onverzekerde zorg.

Indien uw therapeut niet gecontracteerd is bij uw zorgverzekeraar hangt de vergoeding af van uw polis. In de meeste gevallen is er een gedeeltelijke vergoeding. Er is dan sprake van ongecontracteerde zorg.

Afspraken afzeggen

Als u onverhoopt een afspraak moet afzeggen geldt de regel dat u dit voor 24 uur voor de afspraak dient te doen. Indien u de afspraak later afzegt of niet op de afspraak verschijnt zijn we helaas genoodzaakt de kosten van het gesprek bij u in rekening te brengen. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw verzekeraar.