Cursussen

Cursussen: Voluit leven en Cognitieve gedragstraining

KSK Psychologenpraktijk en EENenTWEE Psychologen geven samen de cursus Voluit leven
In het voorjaar 2019 gaat de cursus Voluit leven weer van start. Deze cursus is bedoeld voor mensen vanaf 25 jaar die last hebben van negatieve emoties of gedrag zoals somberheid, onzekerheid, gespannenheid, zelfkritiek, vermoeidheid, leegte. Mensen die er genoeg van hebben om te vechten met deze emoties en een meer bevredigend leven willen opbouwen.

In de training leren deelnemers negatieve patronen te doorbreken en om meer te leven vanuit hun waarden. De deelnemers leren beter te observeren en te accepteren wat er in hun omgaat, minder te oordelen en daardoor milder te worden. Ze staan stil bij wat er voor hen belangrijk is in het leven en keuzes te maken op basis van die inzichten.

De kosten van de cursus zijn 495 euro. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur en vindt plaats in de Arie Biemondstraat 103, Amsterdam West.

Wanneer u belangstelling heeft kunt u zich wenden tot Gina Goncalves goncalves@eenentwee.nl of Meike van Veggel meikevanveggel@zonnet.nl  U krijgt dan een informatiebrief toegestuurd en een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.

 

KSK Psychologenpraktijk en SBGO geven samen de cursus Cognitieve Gedragstraining
Deze cursus is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar die last hebben van negatieve emoties of gedrag en die graag de negatieve spiraal willen doorbreken. Je krijgt meer inzicht in je eigen stressreacties, je leert je eigen gedachte- en gedragspatronen te doorbreken, en er is aandacht voor hoe je kunt ontspannen en meer gebruik kan maken van je sociale netwerk. Het doel is om meer mentale veerkracht te ontwikkelen. Voor een meer uitgebreide uitleg, en om je voor deze cursus op te geven, zie de bijlage.
cognitieve gedragstraining 2018