Hoe behandelen we?

We zijn gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie, EMDR, oplossingsgerichte therapie, Acceptance and Commitmenttherapy, mindfulness en coaching. De behandelingen zijn kortdurend (5 tot 12 gesprekken), klacht- én veranderingsgericht.

De behandeling focust op hoe u anders kunt leren omgaan met het (emotionele) probleem waarvoor u zich aanmeldt. We passen vaak een coachingsgerichte aanpak toe waarbij de behandelaar u helpt in het verhelderen van uw eigen therapeutische doelen en u leert uw eigen kwaliteiten en vaardigheden in te schakelen om deze doelen te bereiken. Afhankelijk van de problematiek is er aandacht voor vroeg aangeleerde denk- en gedragspatronen om vanuit het verkregen inzicht hierover beter in staat te zijn om deze patronen te beïnvloeden.

De behandelaar is actief in het verhelderen, uitleg en advies geven. Van u wordt verwacht dat u actief bezig bent met uw eigen gestelde doelen tussen de sessies door.

Omdat we het belangrijk vinden dat onze behandelingen worden geëvalueerd bieden we u de mogelijkheid om voorafgaand, tijdens en na de behandeling korte vragenlijsten in te vullen. Hiermee kunnen we het behandeleffect en uw tevredenheid over de behandeling beter in kaart brengen.

De gesprekken duren drie kwartier en vinden bij voorkeur een keer per week plaats. Als uit de evaluatie van de behandeling een vervolgbehandeling wenselijk blijkt zal uw behandelaar u hierover zo goed mogelijk adviseren. We hebben een uitgebreid netwerk waar we u naar door kunnen verwijzen.